W 2022 roku Fundacja „Auxilium” brała udział m. in. w projektach: „Tarnów – Nowe spojrzenie”, „Auxilium Rodzinie” – prowadzenie bezpłatnej specjalistycznej ogólnopolskiej infolinii informacyjno-edukacyjnej dla rodzin wraz z międzynarodową konferencją profilaktyczną na rzecz rodziny oraz zadaniu „Prężność osobowa nauczycieli jako klucz do odporności na kryzys. Monografia naukowa” w ramach programu „Doskonała nauka”.

„Tarnów – Nowe spojrzenie”
Nasza fundacja prowadzi „Laboratorium Prężności Społecznej Miasta” będące częścią projektu „Tarnów – Nowe spojrzenie”.

„Auxilium Rodzinie”

Projekt „Auxilium Rodzinie” przewidywał prowadzenie bezpłatnej infolinii informacyjno-edukacyjnej dla osób poszukujących wsparcia, szczególnie dla małżeństw i rodzin. Infolinia działała 12 godzin na dobę, siedem dni w tygodniu od pierwszego września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku pod numerem 800 800 607.

W ramach projektu została zorganizowana konferencja pn. „Rodzina w czasie przemian”.

Po konferencji miało miejsce wydanie nakładem Wydawnictwa Biblos oraz Fundacji „Auxilium” monografii naukowej pod redakcją ks. dra Józefa Partyki oraz dra Marcina M. Rzegockiego.

Projekt został dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!”

„Doskonała nauka”
Również w 2022 roku miało miejsce wydanie nakładem Wydawnictwa Biblos oraz Fundacji „Auxilium” monografii naukowej ks. dra Józefa Partyki na temat prężności osobowej nauczycieli.

 

Ponadto Fundacja „Auxilium” w 2022 roku realizowała następujące projekty:

 

 • Prowadzenie Małopolskiej Sieci Centrów Psychoedukacji i Wsparcia Rodziny „Auxilium Familiae”

Projekt realizowany w następujących Oddziałach Fundacji „Auxilium” w Poradni Specjalistycznej „Arka”: Tarnów, Nowy Sącz, Limanowa oraz w formie zdalnej poprzez dyżury w ramach family help line (telefon zaufania).

 

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług z obszaru wsparcia rodzin, świadczonych w formie poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, prowadzenia terapii i mediacji, a także profilaktyka problemów i zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie systemowego podejścia do identyfikacji problemów występujących w rodzinie.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego — ROPS w Krakowie.

 

 • „Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem”

Projekt realizowany w Oddziale Fundacji Auxilium w Mielcu w Poradni Specjalistycznej „Arka”.

Celem projektu była pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna, udzielanie informacji, psychoedukacja i psychospołeczne wsparcie dla osób znajdujących się w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Mielec.

 

 • „Arka rodzicom – Bis”

Projekt realizowany w następujących Oddziałach Fundacji „Auxilium”, w Poradni Specjalistycznej „Arka”: Tarnów, Bochnia, Limanowa, Szczucin.

Celem projektu realizowanego zadania jest promocja pozytywnego obrazu rodziny, konstruktywnych postaw rodzicielskich oraz profilaktyka trudności życia rodzinnego i rozwiązywanie problemów rodziny.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego — ROPS w Krakowie.

 

 • Sieć Centrów Psychoedukacji i Wsparcia Rodziny „Arka”

Projekt realizowany w oddziale Poradni Specjalistycznej „Arka” w Nowym Sączu i Limanowej oraz w formie zdalnej poprzez dyżury w ramach family help line (telefon zaufania).

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego — ROPS w Krakowie.

 

 • „Udzielanie pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki z wykorzystaniem nowoczesnych środków w komunikowaniu się.”

Celem zadania było prowadzenie punktu konsultacyjnego, w którym świadczono specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, socjalne, prozdrowotne i inne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Tarnowa.

 

 • „Warsztaty dla wolontariuszy pracujących na rzecz osób doświadczających leku oraz różnych form przemocy w kontekście minimalizowania skutków pandemii COVID-19.”

Celem zadania była profesjonalizacja wolontariuszy świadczących wsparcie w formie zarówno stacjonarnej jak i zdalnej, wzrost umiejętności i wiedzy, w tym o możliwościach świadczenia pomocy wśród osób chcących włączyć się w wolontariat.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

 

 • „Szkolenia z podstaw pomocy psychologicznej z elementami psychoterapii dla wolontariuszy.”

Celem projektu był rozwój i promocja idei wolontariatu świadczonego na rzecz rodziny poprzez aktywizację specjalistów pracujących z rodzinami (psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, terapeuci systemowi, mediatorzy, prawnicy, itp.).

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego — ROPS w Rzeszowie.

 

 • Konferencja profilaktyczna pt. „Auxilium (pomaganie) w czasie zmian”

Konferencja podczas której m. in. naukowcy i praktycy zajmujący się wsparciem osób i rodzin przedstawili wyniki najnowszych badań oraz podzielili się praktyką działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
Konferencja była dofinansowana ze środków Województwa Podkarpackiego – ROPS w Rzeszowie.

 

 • „Trening umiejętności społecznych”

Zajęcia w ramach treningu odbywały się w Oddziale Fundacji w Boguchwale. Cykl zajęć składał się z dwunastu spotkań, w których wzięło udział 7 uczestników w wieku od 10 do 12 lat. Dzięki zajęciom Treningu Umiejętności Społecznych uczestnicy nabyli umiejętności warunkujące prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie oraz otrzymali pomoc w wypracowaniu strategii radzenia sobie w życiu codziennym w różnych sytuacjach trudnych.

 

 • Prowadzenie Centrum koordynacji wolontariatu i wsparcia wolontariuszy działających na rzecz uchodźców w subregionie tarnowskim

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

 

 • Prowadzenie Centrum Informacyjno-Interwencyjnego dla Uchodźców z Ukrainy

Projekt realizowany we współpracy z Caritas Diecezji Tarnowskiej.