21 kwietnia 2023 roku odbyła się III Konferencja Profilaktyczna w Tarnowie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację „Auxilium” oraz Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Konferencja została podzielona na dwie sesje, w trakcie których omawiano wiele ważnych kwestii takich jak: rozwój seksualny i zagrożenia w cyberprzestrzeni. Poruszono także tematy związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz wpływem przemocy w mediach na rozwój młodych ludzi. Nie zabrakło również miejsca na tematy związane z narkotykami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, rynkiem konopnym w Polsce oraz wpływem alkoholu na rozwój dziecka. Prelegenci zwrócili uwagę na fakt, że korzystanie z narkotyków i substancji psychoaktywnych, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych oraz społecznych. Omówiono również zagrożenia związane ze stosowaniem marihuany, w tym niebezpieczeństwo uzależnienia oraz wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.
Podczas przerw uczestnicy mieli okazję skorzystać z poczęstunku, spróbować się w quizzie filozoficznym oraz zapoznać się z narzędziami edukacyjnymi, takimi jak alko- i narkogogle. Dzięki nim, mogli lepiej zrozumieć skutki picia alkoholu i zażywania środków odurzających.

Konferencja Profilaktyczna była wydarzeniem, które przyczyniło się do zwiększenia świadomości społecznej na temat uzależnień. Dzięki takim inicjatywom, można pozyskać wiedzę jak skuteczniej przeciwdziałać problemowi uzależnień w Polsce.

 

Plan konferencji

Fotorelacja

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja została dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Tarnowskiego.