Zdjęcia z konferencji „Rodzina w czasie przemian”, 12-13 XII 2022