Konferencja profilaktyczna w Rzeszowie

Szanowni Państwo!
Obchodzony co roku Tydzień Wychowania, to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego KEP i Rady Szkól Katolickich. Aktualnie, w dniach 10-16 września, obchodzimy jego 13. edycję. Inicjatywa została pomyślana jako wyraz troski o dobro dzieci i młodzieży, jako forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę wychowania.
Z tej okazji zapraszamy Państwa na cykliczną konferencję naukowo-wychowawczą pt. Rodzina centrum uwagi (cz. IX). Tym razem problematyka „naszej Akademii Wychowania”, zogniskowana jest wokół tematu głównego, jakim jest „Anatomia odpowiedzialności w obszarze ludzkiej seksualności”. Miejscem spotkania będzie Sala Kolumnowa im. Ojców Niepodległości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (22.09.2023, godzina 9:30). Aktualna edycja konferencji jest zorganizowana we współpracy z Fundacją „Auxilium”, prowadzącą na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego sieć poradni specjalistycznych „Arka”.
W części merytorycznej konferencji, zastanowimy się nad psychologicznymi przyczynami rodzicielstwa osób niepełnoletnich; zwrócimy uwagę na wartość rozmowy z dziećmi o ludzkiej seksualności. Ostatecznie, z wielką delikatnością i szacunkiem dla godności dziecka, powiemy o zranionej seksualności, o przemocy, która narusza intymną sferę życia młodego człowieka. Jako organizatorzy zdajemy sobie sprawę, że problematyka spotkania, choć wymagająca i trudna, potrzebuje uwagi, a nawet domaga się wspólnego dialogu. Wszyscy, jako rodzice i wychowawcy, potrzebujemy „mądrej, pedagogicznej wyobraźni”, która w realnej pracy z dzieckiem, zawsze służy integralnemu człowieczeństwu. Ceniąc dobro dziecka, potwierdzamy autorytet Rodziny, która będąc pierwszą szkołą wychowania, zawsze wymaga wsparcia i troski ogółu.
Adresatami konferencji są rodzice, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, pedagodzy i psychologowie, dyrektorzy szkól, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz na rzecz dzieci i młodzieży, wychowania i promocji dobrych praktyk. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/EXcdCxfbgYDTDeY48
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

Poradnia Arka

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej „Arki”, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tej gałęzi naszej działalności.